..........................................................................BIORESONANTIE THERAPIE.............................................................

De Bioresonantietherapie is een energetische behandelmethode uit de bio-fysische geneeskunde.

Op de mens van tegenwoordig  werken steeds meer vervuilingen in. Zo zijn er chemische toevoegingen in ons drinkwater en onze levensmiddelen. We staan bloot aan stralingen van o.a. mobiele telefoons, zendmasten en computers en in ons milieu bevinden zich vele giftige stoffen. Ook worden er ontelbare chemische substanties gebruikt in land- en tuinbouw. En dan hebben we het nog niet eens over de chemische ingrediënten van medicijnen in mens- en dierlijke geneeskunde. Geen wonder dat we ziek worden. Het spreekwoordelijke vat loopt bij veel mensen over. Dit tekent zich af in de vorm van lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, variërend van ‘je niet lekker voelen’ tot chronische vermoeidheid en ernstige lichamelijke ziekten.
Celcommunicatie
Wij leven in een tijdperk van communicatie en informatie. Het is belangrijk te weten dat het lichaam alleen kan reguleren en functioneren als er communicatie plaatsvindt tussen de cellen onderling. Deze communicatie (informatie-uitwisseling) tussen de cellen vindt plaats door middel van lichtflitsen (zogenaamde biofotonen). Ze wisselen informatie met elkaar uit via bepaalde frequenties.
In een gezond lichaam functioneert deze informatie-uitwisseling ongehinderd.

Wanneer storende substanties als gifstoffen, virussen, bacteriën, parasieten en stralingen op het lichaam inwerken, wordt de communicatie tussen de cellen belemmerd. Ook de in het lichaam opgeslagen frequenties van vreemde stoffen, zoals amalgaan en pesticiden verstoren het frequentiebeeld. Ziekte en gezondheid uiten zich in het individuele frequentiespectrum.

Cellen, weefsels en organen hebben dus elektromagnetische eigenschappen. De elektrische stroompjes (trillingen) kunnen buiten het lichaam worden gemeten met behulp van de Bio-Tensor. Duidelijk wordt welk orgaan, chakra of  deel van het lichaam uit balans, beschadigd, ontstoken of ziek is.


Wanneer het lichaam uit balans is kan de energie niet meer doorstromen. Organen werken niet meer naar behoren. Er ontstaan klachten en ziekte kan het gevolg zijn.
Als we de blokkades (oftewel de negatieve energie) opheffen zal het lichaam weer in staat zijn zich te herstellen. Door het lichaam in balans te brengen en de werking van de organen te stimuleren kunnen klachten verdwijnen of aanzienlijk afnemen.

Een bioresonantiebehandeling duurt ruim een uur. Eerst test ik uit welke frequentie’s disharmonisch zijn en vervolgens lig je ontspannen een uur op de frequentie-geleidende-mat onder een deken te ontspannen. De behandeling is pijnloos. Wel wordt aanbevolen om aansluitend een rustige dag te plannen. Een serie van 5 a 7 behandelingen geven het beste resultaat.

Ook gebruik ik deze techniek om uit te testen voor welke voedingsmiddelen, pollen (hooikoorts), bacteriën, virussen, straling een reactie of overgevoeligheid bestaat. Wekelijkse bioresonantie behandelingen helpen om deze (allergische) reactie te verminderen of laten verdwijnen.